Web, Android

Universiteit Gent.

Klant

De Universiteit Gent (UGent) is een top-100 universiteit met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden en een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied.
Meer dan 100 vakgroepen bieden ruim 230 opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.
De UGent is een creatieve gemeenschap van medewerkers, studenten en alumni, verbonden door engagement, openheid en pluralisme.

Project

De algemene doelstelling van deze opdracht was om de administratie van de evaluaties van de klinische stages binnen de opleiding Tandheelkunde te digitaliseren en te vereenvoudigen. Voorheen gebeurden de evaluaties door de assistent-professoren en professoren steeds op papier, wat veel administratie en verwerkingstijd vergde vooraleer de evaluatie en de uiteindelijke feedback terecht kwamen bij de student.
G-flux ontwikkelde een eenvoudige tabletapplicatie ter ondersteuning van de evaluaties tijdens de klinische stages. Dit zorgt ervoor dat de assistent-professoren en professoren op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier elke student kunnen evalueren tijdens hun stage. Bijkomend werd de doorlooptijd om een evaluatie volledig af te ronden aanzienlijk ingekort waardoor de studenten veel sneller dan voorheen scores en feedback ontvangen.
Aansluitend ontwikkelde G-flux eveneens de bijhorende webapplicatie zodat de programma-coördinator bij de start van elk academiejaar de nodige evaluatieformulieren kan aanmaken en configureren volgens de noden. Eveneens heeft de programma-coördinator ('administrator') de mogelijkheid om op een snelle en vlotte manier een rapportering & analyse op te maken van de evaluatiescores per academiejaar en per opleiding.
De tabletapplicatie wordt momenteel gebruikt binnen de opleidingen Bachelor in Tandheelkunde, Master in Tandheelkunde en Master-na-Master in Tandheelkunde.